Reel Analiz II (MATH345) Ders Detayları

Ders Adı: Reel Analiz II
Kod: MATH345
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 244 Reel Analiz I
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin, türevlenebirlik, integrallenebilirlik ve ölçüm uzayları gibi reel analiz kavramlarına tanışık olmasını sağlamaktır.
İçerik: Reimann-Stieltjes İntegrali, Integrallenebilirlik ve Türevlenebilirlik, Kısmi İntegral Metodu, Vektör Değerli Fonksiyonların İntegrali,, Düzgün Yakınsama, Serilerin Türevleri ve İntegralleri, Arzela-Ascoli Teoremi, Eş Sürekli Fonksiyonlar Ailesi, Stone-Weierstrass Teoremi, Fonksiyon Kümeleri, Lebesgue Ölçüsü, Ölçüm Uzayı, Ölçülebilir Fonksiyonlar, Basit Fonsksiyonlar, Lebesgue İntegrali, L^p-Uzayları. ●Ön koşul: Math 244 Reel Analiz I
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6