C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları

Ders Adı: C Programlama Dili
Kod: MCS116
Ön Koşul Ders(ler)i: MCS 115 Bilgisayar Bilimlerine Giriş
Amaç: Bu ders öğrencilere C programlama dilinin temel kavramlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Algoritmalar ve Akış Şemaları, Değişken Tanımlamaları ve Veri Türleri, Aritmetik İfadeler, Göstergeçler, Kütüphane Fonksiyonları, Seçme Yapıları, Tekrarlama ve Döngü Deyimleri, Diziler, Dizgiler, Özyineleme.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~mcs116
Ders Dosyası:
AKTS: 4