Analitik Geometri (MATH172) Ders Detayları

Ders Adı: Analitik Geometri
Kod: MATH172
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu Ders, matematik bölümü, birinci sınıf öğrencileri için planlanmıştır. Dersin amacı: Kümeler, bağıntılar, fonksiyonlar ve düzlemde kartezyen koordinatları yeniden hatırlamak, doğru denklemi, fonksiyon ve bağıntı grafiklerini çizmede bazı teknikler ve kutupsal koordinatlarda grafik çizimleri, uzayda ve düzlemdeki vektörler ve uygulamaları hakkında bazı temel fikirler edinmek, parabol, elips ve hiperbollerin grafikleri ve uygulamaları üzerinde tartışmalar yapmak, İkinci dereceden denklemler ve İkinci mertebeden yüzeylerin grafiklerini çizmek, Silindirik ve küresel koordinatların nasıl kullanılacağını öğrenmektir.
İçerik: Analitik Geometrinin Temel Prensipleri, Kartezyen Koordinatlar, Düzlemde Doğrular, Koniler. Trigonometri (yeniden inceleme) ve Kutupsal Koordinatlar, Düzlemde Döndürme ve Öteleme, 3-Boyutlu Uzayda Kartezyen Koordinatlar, Vektörler, 3-Boyutlu Uzayda Düzlem ve Doğrular. 3-Boyutlu Temel Yüzeyler; Silindirler, Dönel Yüzeyler, İkinci Mertebeden Yüzeyler, Silindirik ve Küresel Koordinatlar. ● Önkoşul: Yok
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math172/
Ders Dosyası:
AKTS: 4