Klasik Ortogonal Polinomlar (MATH484) Ders Detayları

Ders Adı: Klasik Ortogonal Polinomlar
Kod: MATH484
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının izni
Amaç: Bu ders özellikle matematik, fizik ve mühendislik bölümü öğrencilerinden Legendre, Hermite, Laguerre, Chebyshev, Gegenbauer gibi ortogonal polinomları kullanan öğrencilere hitap etmektedir. Bu ders ortogonal polinomların birçok özelliğini en basit haliyle sunmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Üreteç Fonksiyonları. Ortogonal Polinomlar. Legendre polinomları. Hermite polinomları. Laguerre polinomları. Chebychev polinomları. Gegenbauer polinomları. ● Önkoşul: Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının izni
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math484
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6