Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları (MATH483) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Matematiğin Özel Fonksiyonları
Kod: MATH483
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu ders özellikle matematik, fizik ve mühendislik bölümü öğrencilerinden hipergeometrik fonksiyonlar gibi uygulamalı matematiğin özel fonksiyonlarını çalışmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir.
İçerik: Gamma ve Beta fonksiyonları. Pochhammer sembolü. Hipergeometrik seriler. Hipergeometrik diferansiyel denklem. Genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonlar. Bessel fonksyionu; fonksiyonel bağıntılar, Bessel diferansiyel denklemi, Bessel fonksyionlarının ortogonalliği. ● Önkoşul: Math 262 veya Math 276 veya Öğretim elemanının onayı
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math483
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6