Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler (MATH482) Ders Detayları

Ders Adı: Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler
Kod: MATH482
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 382 Sayısal Çözümleme
Amaç: Bu ders , öğrencilere, Adi Diferansiyel Denklemlerin çözümünde kullanılan sayısal yöntemlerin temel teorisini vermek için düzenlenmiştir. Derste , Başlangıç Değer Problemleri’nin sayısal çözüm yöntemlerinin elde edilişi , kararlılık ve yakınsaklık analizi incelenecek ve Sınır Değer Problemleri’nin sayısal çözüm yöntemlerine kısa bir giriş yapılacaktır.
İçerik: Varlık, Teklik ve Kararlılık Teorisi. BDP: Euler Yöntemi,Taylor Serisi Yöntemi, Runge – Kutta Yöntemleri , Açık ve Kapalı Yöntemler, Türev ve İntegrale Dayalı Çok – Adımlı Yöntemler , Belirleme – Düzeltme Yöntemleri, Yöntemlerin Kararlılılığı , Yakınsaması ve Hata Hesapları . Sınır Değer Problemleri: Sonlu Farklar Yöntemleri , Atış Yöntemleri , Kollokasyon Yöntemleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6