Dinamik Sistemler ve Kaos (MATH467) Ders Detayları

Ders Adı: Dinamik Sistemler ve Kaos
Kod: MATH467
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 231 (Lineer Cebir I) veya Math 275 (Lineer Cebir) ve Math 262 (Adi Diferansiyel Denklemler)
Amaç: Birçok fiziksel problemden doğan lineer olmayan diferansiyel denklemlerin matematiksel formulasyonu. Bu ders, lineer olmayan diferansiyel denklemlerin dinamik yönleri üzerinedir. Ders, esas olarak çözüm eğrilerinin davranışı vurgulanarak otonom sistemlerle ilgilenir, ve böyle sistemlerin faz portre analizine bir giriş vermektedir.
İçerik: Tek boyutlu dinamik sistemler. Denge noktasının kararlığı. Çatallanma. Lineer sistemler ve kararlılığı. İki boyutlu dinamik sistemler. Liapunov’un direkt metodu ve doğrusallaştırma metodu. İki boyutlu dinamik sistemler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math467
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6