Uygulamalı Matematik (MATH463) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Matematik
Kod: MATH463
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 262 Adi Diferansiyel Denklemler
Amaç: Ders iki bölümden oluşmaktadır: İntegral Denklemler ve Varyasyonlar Hesabı. İlk bölümde dersin amacı, öğrencilere integral denklemleri ve integral denklemlerin diferensiyal denklemler için tanımlanan sınır ve başlangıç değer problemleri ile bağlantısını tanıtmaktır. Bu bölümün başlıca konuları Fredholm ve Volterra integral denklemleri, Green fonksiyonu, Hilbert-Schimidt teorisi, Neumann serileri ve Fredholm teorisidir. İkinci bölümde kursun amacı varyasyonlar hesabının temel elemanlarını tanıtmaktır. Tek bağımsız değişken içeren varyasyonel problemler üzerinde durulacaktır. Sabit uç nokta problemi ile koşullu problemler detayları ile incelenecektir. İkinci bölümün konuları arasında Euler-Lagrange denklemi, birinci ve ikinci varyasyonlar, ekstrema için gerek ve yeter koşullar, Hamilton prensibi ve Sturm-Liouville problemleri ile mekaniğe uygulamalar sayılabilir.
İçerik: İntegral Denklemler ve Uygulamaları ile Varyasyonlar Hesabı ve Uygulamaları
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math463/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8