Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları (MATH437) Ders Detayları

Ders Adı: Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları
Kod: MATH437
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 231 ve Math 392
Amaç: Dersin amacı; Matematik Finans Programındaki öğrencilere temel istatistik yötemllerin öğretilmesidir. Ders konuları hazırlanırken; teori ile uygulama arasında denge kurulması amaçlanmıştır.
İçerik: Merkezi Eğilim/ Dağılım Ölçüleri , İstatisksel Momentler, En Çok Olabilirlik Tahmini, Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon, Çoklu Regresyon Modeli, Regresyo n Modellerinde görülen Otokorelasyon ve Çoklu Bağlantı, Portföy Yönetimi, CAPM ve ARMA Yaklaşımları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6