Kriptografi’ye Giriş (MATH427) Ders Detayları

Ders Adı: Kriptografi’ye Giriş
Kod: MATH427
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 325 Sayılar Kuramı’na Giriş
Amaç: Bu ders, kriptografinin temel kavramlarını ve matematiksel bir yaklaşımla açık anahtar ve kapalı anahtar kriptosistemlerinin yapısını ve özelliklerini tanıtır.
İçerik: Kriptografinin Temel Kavramları, Klasik Kriptosistemler, Yerdeğiştirme Şifreleri, Sayılar Kuramının ve Cebirin Bazı Konularının Gözden Geçirilmesi, Açık Anahtar ve Kapalı Anahtar Kriptosistemler, RSA Kriptosistemi, Diffie-Hellman Anahtar Değişimi, El-Gamal Kriptosistemi, Dijital İmza, Bazı Temel Kriptografik Protokoller.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~math427/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6