Matematik Tarihi II (MATH419) Ders Detayları

Ders Adı: Matematik Tarihi II
Kod: MATH419
Ön Koşul Ders(ler)i: YOK
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere, Ortaçağ Avrupa'da matematik ve Rönesans Matematik düzeyi konusunda aşinalık sağlamak ve modern matematiğin nasıl doğduğunu anlatmak.
İçerik: Erken Ortaçağ Avrupasında matematik (c. 500-1100) Rönesans Matematik: Avrupa'da matematiğin yeniden doğuşu (1100-1400) Erken Modern Avrupa matematik (c. 1400-1600): Kübik denklemi çözümü ve sonuçları. Logaritmanın icadı. Fermat ve Descartes zamanları. Limit kavramının gelişimi. Newton ve Leibniz. Euler dönemi. Gauss ve Cauchy'nin katkıları. Öklid dışı geometriler. Analiz aritmetizasyonu. Soyut cebirin yükselişi. Yirminci yüzyılın Yönelimleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6