Sayısal Analiz (MATH381) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Analiz
Kod: MATH381
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 135 Matematik Analiz I ve Math 231 Lineer Cebir I
Amaç: Dersin amacı, matematiksel problemlerin sayısal çözümü için Sayısal Analizin kavramlarını, temel sonuçlarını, yöntemlerini ve tekniklerini irdelemektir. Bu bağlamda öğrencilere sayısal hesaplamaları etkin olarak nasıl gerçekleştireceklerini, farklı yöntemlerin olumlu ve olumsuz yanlarını nasıl anlayacaklarını ve bir probleme sayısal olarak nasıl yaklaşacaklarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Hesaplamaya İlişkin ve Matematiksel Önbilgiler, Doğrusal Olmayan Denklemlerin ve Doğrusal Olmayan Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Sayısal Çözümü, Doğrudan ve Yinelemeli Yöntemler, Cebirsel Özdeğer Problemi, İnterpolasyon ve Yaklaşım, Sayısal Türev ve İntegral, ADD’lerin Sayısal Çözümü
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math381/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7