Mühendisler için Sayısal Metodlar (MATH380) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendisler için Sayısal Metodlar
Kod: MATH380
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH275 Lineer Cebir
Amaç: Bu ders mühendislik öğrencileri için tasarlanmıştır. Bu dersin amacı mühendislikte oluşan analitik olarak çözülemeyen matematik problemlerini çözmek için kullanılabilecek bazı sayısal metodlar sunmaktır. Bu dersin felsefesi mühendislik öğrencilerinin kendi bilgisayar programlarını oluşturabilmeleri için metotların nasıl çalıştığını öğretmektir.
İçerik: Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, Doğrusal sistemlerin çözümü, Özdeğer ve Özvektörler, İnterpolasyon ve Polinom yaklaşımları, Spline fonksiyonları ile interpolasyon, En küçük kareler yaklaşımı, Sayısal türev, Sayısal integral
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: e.atilim.edu.tr
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5