Kısmi Diferansiyel Denklemler (MATH378) Ders Detayları

Ders Adı: Kısmi Diferansiyel Denklemler
Kod: MATH378
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 262 Adi Diferansiyel Denklemler
Amaç: Kısmi türevli denklemler bir çok fiziksel ve geometrik problemde fonksiyonların iki veya daha fazla bağımsız değişkene bağlı olması durumunda, genellikle bir zaman değişkeni ile bir veya daha fazla uzay değişkeni durumunda, ortaya çıkarlar. Bu derste fiziğin ve mühendisliğin en önemli kısmi türevli denklemlerinin bazıları incelenecektir. Başlangıç ve sınır değer problemlerinin çözümü için yöntemler geliştirilecektir.
İçerik: Temel Kavramlar. Birinci Basamaktan Kısmi Türevli Denklemler. İkinci basamaktan lineer kısmi türevli denklemlerin tipleri ve normal formları. Hiperbolik, parabolik ve eliptik denklemler. Değişkenlerin ayrılması. Fourier Serileri. Dalga Denkleminin Çözümü.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6