Topoloji (MATH372) Ders Detayları

Ders Adı: Topoloji
Kod: MATH372
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 251
Amaç: Bu dersin amacı bazı cebirsel ve differensiyel topolojik kavramları geometri ile birlikte vurgulayarak öğrenciye vermek, ve daha genel olarak, matematikteki modern aksiyomatik yaklaşımı geometrik motivasyonla öğrenciye tanıtmaktır.
İçerik: Temel Kavramlar, Fonksiyonlar, Bağıntılar, Kümeler ve Seçme Aksiyomu, İyi Sıralanmış Kümeler, Topolojik Uzaylar, Baz, Sıra Topolojisi, Altuzay Topolojisi, Kapalı Kümeler ve Yığılma Noktaları, Sürekli Fonksiyonlar, Çarpım Topolojisi, Metrik Topoloji, Bölüm Uzayları, Bağlantılılık, Kompaktlık, Sayılabilirlik ve Ayırma Aksiyomları, Temel Grup, Yüzeylerin Sınıflandırılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~math372
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6