Yaklaşım Teorisi (MATH365) Ders Detayları

Ders Adı: Yaklaşım Teorisi
Kod: MATH365
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 136 Matematiksel Analiz II veya MATH 152 Kalcülüs II veya MATH 158 Genişletilmiş Kalkülüs II veya Öğretim elemanının izni
Amaç: Dersin amacı Yaklaşım Kuramının temel kavramlarını incelemektir. Yaklaşım Kuramı sadece Uygulamalı Matematik, Nümerik Analiz ve Bilimsel Hesaplama alanlarına kuramsal altyapı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hesaplama problemlerine çözüm yöntemleri sunar. Bu ders Analiz ve Analizin Nümerik Hesaplama uygulamalarına ilgi duyan matematik ve mühendislik bölüm öğrencileri için uygundur.
İçerik: Ön Hazırlık, Dışbükeylik, Kararsız Doğrusal Sistemlerin Chebychev Çözümleri, Arakestirim, Polinomlar ile Fonksiyonlara Yaklaşımlar, En Küçük Kareler Yaklaşımı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6