Calculus on Time Scales (MATH363) Ders Detayları

Ders Adı: Calculus on Time Scales
Kod: MATH363
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 136
Amaç: Zaman skalası reel sayılar kümesinin herhangi boş olmayan kapalı bir alt kümesidir. Zaman skalasında kalkülüs 1990 yılında B. Aulbach ve S. Hilger tarafından ayrık ve sürekli analizileri birleştirmek amacıyla yapılmaya başlatılmıştır. Bu kalkülüs diferensiyel ve fark denklemlerini aynı anda ifade etmeğe imkan vermektedir ve bu teorileri dinamik denklemler denilen denklemlere genelleştiriyor. Dersin amacı bu alana bir giriş yapmaktır.
İçerik: h-Türev ve q-Türev. Zaman Skalası Kavram., Zaman Skalaları Üzerinde Diferensiyelleme. Zaman Skalaları Üzerinde Integralleme. Zaman Skalaları Üzerinde Taylor Serisi.. ●Ön Koşul: MATH 136
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6