Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş (MATH360) Ders Detayları

Ders Adı: Adi Diferansiyel Denklemler Teorisine Giriş
Kod: MATH360
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 262 (Adi Diferansiyel Denklemler) ve Math 231 (Doğrusal Cebir I) veya Math 275 (Doğrusal Cebir)
Amaç: Dersin amacı, bu zamana kadar temel çözüm tekniklerini bilen öğrenciye Adi Diferansiyel Denklemleri diğer yönleriyle sunmak. Varlık-Teklik (V-T) ve ilişkili sorular: Başlangıç (BDP), Sınır Değer Problemleri (SDP), Özdeğer Problemleri bu bağlam içinde tanıtılacak. Örnekler ve problemler teorinin anlaşılabilir olmasına yardımcı olacak.
İçerik: Birinci Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Varlık-Teklik (V-T) Teoreminin İspatı, Sistemler ve Yüksek Mertebeden Adi Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Sınır Değer Problemleri (SDP) ve Özdeğer Problemleri, Salınım ve Karşılaştırma Teoremleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math360/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6