Fonksiyonel Analiz (MATH357) Ders Detayları

Ders Adı: Fonksiyonel Analiz
Kod: MATH357
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı norm, kompaktlık ve yakınsaklık gibi fonksiyonel analiz kavramlarına tanışık olunmasını sağlamaktır.
İçerik: Vektör uzayları, Hamel bazı, Lineer operatörler, Operatörlerde denklemler, Sıralı vektör uzayı, Pozitif lineer fonksiyonellerin genişletilmesi, Konveks fonksiyonlar, Hahn-Banach teoremi, Minkowski fonksiyoneli, Ayrıklık teoremi, Metrik uzaylar, Süreklilik ve düzgün süreklilik, Tamlık, Baire teoremi, Normlu uzaylar, Banach uzayları, Banach uzaylarında sınırlı lineer operatörlerin cebiri, Hilbert uzayları ve temel kavramlar. ●Önkoşul: Math 235
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6