Matris Analizi (MATH333) Ders Detayları

Ders Adı: Matris Analizi
Kod: MATH333
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 231 Linear Algebra I
Amaç: Lineer cebir ve matris teorisi matematiksel disiplinlerin temel araçlarındandır. Doğrusal dönüşümler, vektor uzayları, vektörler ve matrisler hakkında temel bilgiye sahip olarak amaç; matris analizinin uygulamalı matematik açısından önemli olduğu bilinen klasik ve güncel sonuçlarını vermektir.
İçerik: Ön Bilgiler, Özdeğerler, Özvektörler ve Benzerlik, Üniter Denklik ve Normal Matrisler, Kanonik Biçimler, Hermite ve Simetrik Matrisler, Vektörler ve Matrisler için Normlar, Özdeğerlerin Yerlerinin Belirlenmesi ve Pertürbasyon, Pozitif Tanımlı Matrisler, Negatif Olmayan Matrisler. ●Ön koşul: MATH 231
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6