Sayılar Kuramına Giriş (MATH325) Ders Detayları

Ders Adı: Sayılar Kuramına Giriş
Kod: MATH325
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 111 Temel Mantık ve Cebir
Amaç: Bu ders, Sayılar Kuramı’nın temel kavramlarını öğretmek amacıyla oluşturulmuştur.
İçerik: Bölünebilme, Kongruanslar, Euler Teoremi, Çin Kalan Teoremi ve Wilson Teoremi, Aritmetik Fonksiyonlar, Primitif Kökler, Kuadratik Rezidüler ve Kuadratik Tersinirlik, Diophantine Denklemleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~math325/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6