Matematiksel Finansa Giriş (MATH313) Ders Detayları

Ders Adı: Matematiksel Finansa Giriş
Kod: MATH313
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 136
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin bileşik faiz teorisi ve karmaşık finansal işlemlere uygulamalarında sağlam bir temele sahip olmalarını sağlamaktır. Bu derste bileşik faiz modeli ayrıntılı olarak geliştirilir, ipotek ve ticari krediler tüketici kredi işlemleri ile menkul kıymetlerin değerleme ve yatırım performans ölçümü konularına uygulanır. Ayrıca faiz oranlarının vade yapısı da incelenir. Gelecekteki faiz oranlarındaki belirsizlik, faiz oranlarının rastgele değer olarak kabul edilmesi ile modellenir.
İçerik: Faiz teorisine giriş. Basit ve birleşik faiz, paranın zaman değeri, indirim oranı, nominal ve efektif oranlar, bileşik faiz fonksiyonları, Genelleştirilmiş nakit akışı modelleme, Krediler, Mevcut değer analizi, birikmiş kar ve yatırım projeleri, faiz / indirim nominal ve efektif oranları, anüiteler, yatırım performansı ölçümü, tahvil, olasılık, geometrik Brown hareketi, faiz oranlarının vade yapısı, stokastik faiz oranı modelleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6