Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II (MATH294) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık ve İstatistiğe Giriş-II
Kod: MATH294
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH293 Olasılık ve İstatiğe Giriş-I
Amaç: Çıkarımsal istatistiğin temel konuları olan; örnekleme ve örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahmin yöntemleri, hipotez testleri, basit doğrusal regresyon analizi ve varyans analizi alanlarında bilgiler vererek, öğrencilere belirsizlik ortamlarında objektif karar alma becerisi kazandirmak
İçerik: Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları, Merkezi Limit Teoremi, Nokta Tahmini, Güven Aralığı, Hipotez Testleri, Regresyon ve Korelasyon, Varyans Analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5