Lineer Cebir (MATH275) Ders Detayları

Ders Adı: Lineer Cebir
Kod: MATH275
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu ders Mühendislik öğrencilerinin lineer cebir konusundaki bilgilerinin zenginleşmesini, mühendislik problemlerin çözümünde ortaya çıkan doğrusal denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerinin temellerinin ve uygulanmasının öğretilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
İçerik: Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math275/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6