Mathematik-1 (MATH191) Ders Detayları

Ders Adı: Mathematik-1
Kod: MATH191
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı, kümeler, denklemler, eşitsizlikler, denklem ve eşitsizliklerin grafiksel gösterilimi, fonksiyonlar gibi matematiğin temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini arttırılması hedeflenmektedir.
İçerik: Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar ve özdeşlikler, karmaşık sayılar, üstel ve logaritma fonksiyonları.
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6