Kalkülüs I (MATH151) Ders Detayları

Ders Adı: Kalkülüs I
Kod: MATH151
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilerin lise bilgilerindeki eksiklikleri gidermeyi ve öğrencilere tek değişkenli diferansiyel ve integral hesabı kullanarak mühendislik problemlerini çözebilme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır
İçerik: Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 5
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math151/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7