Temel Matematik II (MATH108) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Matematik II
Kod: MATH108
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH107 Temel Matematik I
Amaç: Bu dersin amacı, fonksiyon kavramını, fonksiyon türlerini ve bunların özelliklerini tanıtmak, limit türev ve integral gibi fonksiyonlar üzerinde yapılan temel işlemleri ve bunların uygulamalarını anlatmak. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini arttırılması hedeflenmektedir.
İçerik: Fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, üstel ve logaritma fonksiyonları, Limit ve süreklilik, Türev, türevin uygulamaları, Belirli-belirsiz integraller, integral alma teknikleri, Alan ve hacim hesaplama.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2