Temel Matematik I (MATH107) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Matematik I
Kod: MATH107
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı, kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler denklemler, eşitsizlikler, denklem ve eşitsizliklerin grafiksel gösterilimi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin tanımı ve çizimi, doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri gibi matematiğin temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak. Ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini arttırılması hedeflenmektedir.
İçerik: Kümeler, sayılar, aralıklar, mutlak değer, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 2