Analize Giriş (MATH105) Ders Detayları

Ders Adı: Analize Giriş
Kod: MATH105
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı Matematiksel Analizin iş, ekonomi ve sosyal bilimlere olan uygulamalarının tanıtımı ve problemlerin çözümü için farklı tekniklerinin öğretilmesidir. Bu amaçla derslerde, matematiksel analizin iş, ekonomi ve sosyal bilimlere olan uygulamaları değişik örneklerle sunulmaktadır.
İçerik: Temel Cebirsel İşlemler, Grafikler, Fonksiyonlar ve Grafikleri, Denklemler ve Eşitsizlikler, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Denklem Sistemleri, Matrisler ve Determinantlar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math101t/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5