Tek Değişkenli Kalkülüs (MATH104) Ders Detayları

Ders Adı: Tek Değişkenli Kalkülüs
Kod: MATH104
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH103 Genel Matematik
Amaç: Bu dersin amacı, fonksiyon kavramını, fonksiyon türlerini ve bunların özelliklerini hatırlamak ve kullanmak, limit, türev ve integral gibi fonksiyonlar üzerinde yapılan temel işlemleri ve bunların uygulamalarını anlatmak, ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmesi ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini artırmaktır.
İçerik: Fonksiyon ve fonksiyon ile ilgili temel kavramların hatırlatılması, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Belirli-belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Alan ve Hacim Hesaplama.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: www.atilim.edu.tr/~math104
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6