Genel Matematik (MATH103) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Matematik
Kod: MATH103
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı kümeler, sayılar ve özellikleri, denklemler, eşitsizlikler, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğriler gibi matematiğin temel kavramlarını ve aralarındaki ilişkileri tanıtmak, fonksiyonlar, trigonometri, karmaşık sayılar, matris ve determinantların kullanımını öğretmek, ayrıca öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek ve gerçek hayat uygulamalarına yönelik becerilerini artırmaktır.
İçerik: Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri, kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6