İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz (MATH102) Ders Detayları

Ders Adı: İşletme Ve Ekonomi Öğrencileri İçin Analiz
Kod: MATH102
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH101 Analize Giriş
Amaç: Bu ders, ekonomi, sosyal ve işletme bilimlerinde analizin doğrudan uygulamalarına ışık tutacak örneklerle tek değişkenli difereansiyel ve integral hesaplama ile çok değişkenli diferansiyel hesaplama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, İntegral, İntegralin Uygulamaları, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kısmi Türev, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Uç-değerler. ●Önkoşul:Math101
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~math102
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5