Ticari ve Mali Matematik (MATH110) Ders Detayları

Ders Adı: Ticari ve Mali Matematik
Kod: MATH110
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH103 Genel Matematik
Amaç: Bu derste, faiz, iskonto, rant, plasman, amortisman hesaplamaları ve cari hesap uygulamaları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Yüzde hesapları, maliyet ve satış fiyatları ile karın hesaplanması, oran ve orantı hesapları, ortalama değer, basit faiz, bileşik faiz ve faiz hesapları, iskonto, senet ve sermayelerin değiştirilmesi, cari hesaplar, plasman, rant, borç amortismanı, anüite.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3