Matematiksel Modelleme (MATH585) Ders Detayları

Ders Adı: Matematiksel Modelleme
Kod: MATH585
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ile modelleme: radyoaktiflik, büyüme ve çürüme hızı, tek-tür populasyon modelleri, ısı akışkan modeli, RL ve RC elektrik devrelerini modelleme; ikinci mertebeden DD ile modelleme: elastik bir yaya bağlı kütlenin hareketi, RLC elektrik devrelerini modelleme, difüzyon modelleri; DD sistemleri ile modelleme: çok-tür populasyon modelleri, bir elektrik ağı modeli; kısmi DD ile modelleme: titreşen sicim, titreşen zar, ısı akışı modeli.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5