Uygulamalı Matematikte Doğrusal olmayan Problemler (MATH584) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Matematikte Doğrusal olmayan Problemler
Kod: MATH584
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Sonlu aralıkta, doğrusal olmayan ikinci mertebeden diferansiyel denklemler için sınır değer problemleri, doğrusal olmayan sınır değer probleminin sabit nokta problemine indirgenmesi, Banach ve Schauder sabit nokta teoremlerinin uygulamaları, doğrusal olmayan fark denklemleri için sınır değer problemler, Brouwer sabit nokta teoreminin uygulaması, doğrusal olmayan sınır değer problemlerinin pozitif çözümleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5