Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş (MATH577) Ders Detayları

Ders Adı: Düşük Boyutlu Topolojiye Giriş
Kod: MATH577
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm isteği
Amaç: Bu dersin amacı düşük boyutlu çokkatlılarla çalışmak için gerekli temel teknikleri tanıtmaktır. Bunun için, matematiğin bir çok alanı ile ilişkisi olan düğüm teori ve yüzeyler konuları ele alınacaktır. Altyapı olarak, lisans düzeyinde öğretilen lineer cebir ve bir takım grup teori konuları yeterlidir.
İçerik: Düğümler, bağlar ve onların değişmezleri, Seifert yüzeyler, örgüler, gönderim sınıf grubları, Heegaard parçalanması, lens uzayları, yüzey homeomofizmaları, üç boyutlu çokkatlıların ameliyatı, dallanmış örtüler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5