Çokkatlılar üzerinde Analiz (MATH575) Ders Detayları

Ders Adı: Çokkatlılar üzerinde Analiz
Kod: MATH575
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm isteği
Amaç: Bu dersin amacı lisans programında öğrenilen türev ve integral kavramlarını çokkatlılara taşımak ve orada bu kavramların geometri ile ilişkisini ortaya koymaktır.
İçerik: Öklit uzayları, çokkatlılar, teğet uzayları, vektör alanları, diferansiyel formlar, çok katlılar üzerinde integral, Stokes teoremi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5