Riemannian Geometri (MATH574) Ders Detayları

Ders Adı: Riemannian Geometri
Kod: MATH574
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm isteği
Amaç: Bu ders, matematik yüksek lisans öğrencileri için Riemannian geometri konusunda gerekli alt yapıyı oluşturmak ve daha ileri düzeyde bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu dersin içeriği, modern geometriler teorisine olduğu kadar klasik fizikteki ve mühendislikteki uygulamalara matematiksel modellemeler için bir araç olur.
İçerik: Türevlenebilir manifoldların tekrarı, tensör alanları, Riemannian metrikler, Levi-Civita konveksiyonu, jeodezikler ve üstel gönderim, eğrilik tensörü, kesitsel eğrilik, Ricci tensör, sayısal eğrilik, Riemannian altmanifoldları, Gauss ve Codazzi denklemleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math574/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5