Cebirsel Topoloji (MATH573) Ders Detayları

Ders Adı: Cebirsel Topoloji
Kod: MATH573
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Temel grup, örtü uzayları, singüler homoloji, hücresel homoloji, simpleksel homoloji, kohomoloji, homoloji ve kohomoloji için evrensel katsayı teoremleri, Künneth formülü, kap çarpım ve çapraz çarpım.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5