Diferansiyellenebilir Çokkatlılar (MATH572) Ders Detayları

Ders Adı: Diferansiyellenebilir Çokkatlılar
Kod: MATH572
Ön Koşul Ders(ler)i: Bölüm İsteği
Amaç: Matematiğin ve matematiksel fiziğin bir çok alanında kullanılan diferansiyellenebilir çokkatlılar, basitçe R^3 teki düzgün yüzeylerin bir genellemesidir. Bu dersin amacı diferansiyellenebilir çokkatlılar, teğet ve koteğet demetler, vector alanlar, Lie türevler, tensor çarpımlar, diferansiyel formlar, yönlendirme ve integral gibi bu konudaki temel kavramları, yerel ve genel teorileri öğrenmektir.
İçerik: Topolojik çokkatlılar, diferansiyellenebilir çokkatlılar, teğet ve koteğet demetler, bir dönüşümün diferansiyeli, vektör alanları, altçokkatlılar, tensörler, diferansiyel formlar, bir çokkatlıların üzerinde yönlendirme, çokkatlılar üzerinde integral, Stokes teoremi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5