Uygulamalı Fonksiyonel Analiz (MATH556) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalı Fonksiyonel Analiz
Kod: MATH556
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Fonksiyonel analizin temel kavramları tekrarı, Hilbert uzayında kendine eş operatörlerin spektral teorisi, operatörlerin yarı-grupları  ve evrim denklemlerine uygulamaları, Banach uzaylarında optimal kontrol. 
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5