Bernstein polinomları (MATH555) Ders Detayları

Ders Adı: Bernstein polinomları
Kod: MATH555
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 136 Matematiksel Analiz II veya Math 152 Kalkülüs II veya Math 158 Genişletilmiş Kalkülüs II veya öğretim elemanının onayı
Amaç: Bu yükseklisans dersi, matematik bölümü öğrencilerine; Bernstein polinomları hakkında temel gerçekler, ve onların analiz ve yaklaşım teorisindeki rolleri hakkında bilgi vermek, aynı zamanda uygulamalarını ve genellemelerini göstermek için tasarlanmıştır. Bu amaçla ders, Bernstein polinomları ile yakından ilgili olan pozitif lineer operatörler, Kantorovich polinomları ve De Casteljau algoritması konularını içerir.
İçerik: Düzgün süreklilik, düzgün yakınsaklık, Bernstein polinomları, Weierstrass yaklaşım teoremi, pozitif lineer operatörler, Popoviciu teoremi, Voronovskaya teoremi, eş zamanlı yaklaşım, şekil koruyucu özellikleri, De Casteljau algoritması, karmaşık Bernstein polinomları, Kantorovich polinomlar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5