Kompleks Analiz (MATH552) Ders Detayları

Ders Adı: Kompleks Analiz
Kod: MATH552
Ön Koşul Ders(ler)i: Matematik Bölümüne bağlı
Amaç: Bu ders, matematik yüksek lisans öğrencileri için kompleks analiz konusunda gerekli alt yapıyı oluşturmak ve daha ileri düzeyde bilgi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu dersin içerdiği konular, teorik ve uygulamalı matematik alanında birçok uygulamaya sahiptir.
İçerik: Analitik fonksiyonlar, konformal gönderimler, komleks integrasyon, harmonik fonksiyonlar, seriler ve çarpımda geliştirmeler, tam fonksiyonlar, analitik sürdürülebilirlik, cebirsel fonsiyonlar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math552/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5