Galois Kuramı (MATH546) Ders Detayları

Ders Adı: Galois Kuramı
Kod: MATH546
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH541
Amaç: Bu dersin amacı cisim genişlemeleri ve Galois kuramının temel bilgilerini ve Galois kuramının bazı uygulamalarını vermektir.
İçerik: Cismin karakteristiği, Frobenius morfizmi, cisim genişlemeleri, cebirsel genişlemeler, primitif elemanlar, Galois genişlemeleri, otomorfizmalar, normal genişlemeler, ayrılabilir ve ayrılamaz genişlemeler, Galois kuramının temel teoremi, sonlu cisimler, siklotomik genişlemeler, norm ve iz gönderimleri, devirli genişlemeler, diskriminantlar, üçüncü ve dördüncü dereceden polinomlar, π ve e ‘nin aşkınlığı, radikallerle çözülebilirlik.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5