Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş (MATH545) Ders Detayları

Ders Adı: Kimlik Denetimini Sağlayan Kriptografik Algoritmalara Giriş
Kod: MATH545
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, simetrik anahtarlı kriptografi ve kriptografideki istatistiksel yöntemlerin öğrenilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
İçerik: Kriptografinin temelleri, blok tipi algoritmalar, DES, AES yarışması, kimlik denetimi, kullanım modları, kriptografik özet fonksiyonlar, çakışma direnci, doğum günü atağı, Merkle Damgard yapısı, MD5, SHA-1, SHA-3 yarışması, Keccak, kimlik denetimi ve şifreleme, CAESAR yarışması, kriptanalizde başarı olasılıkları, LLR yöntemi, hipotez testi, rastgelelik testi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5