Cebir (MATH541) Ders Detayları

Ders Adı: Cebir
Kod: MATH541
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders Grup, Halka, Cisim ve Modül gibi temel cebirsel kavramları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Gruplar: faktör grubu, izomorfizma teoremleri, sonlu üreteçli değişmeli gruplar, grup etkisi, Sylow teoremleri, nilpotent ve çözülebilir gruplar; halkalar: halka homomorfizmaları, idealler, değişmeli halkalarda çarpanlarına ayırma, bölüm halkası, polinom halkaları; modüller: sağın diziler, vektör uzayları, tensör çarpımları, cisimler: cisim genişlemeleri, Galois teorisinin temel teoremi, parçalanış cisimleri, bir polinomun Galois grubu.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math541/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5