Elementer Statistics (STAT211) Ders Detayları

Ders Adı: Elementer Statistics
Kod: STAT211
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Ham verinin işlenmesinde kullanılan merkezi eğilim / dağılım ölçüleri, tablo grafik gibi araçlarla verinin özetlenmesi ve sınıflandırılmasında kullanılan yöntemler yanında, sosyal bilimlerde istatistik uygulamalarında geniş yer tutan olasılık yöntemler konusunda öğrenciye temel bilgi sunma
İçerik: Ortalama, ortanca, tepe değeri ve standard sapma gibi tanımsal istatistik göstergeleri, Olasılık Kavramı, Rastgele Olay/ Rastgele Deney, Koşullu Olasılık, İstatisksel Bağımsızlık, Rastgele değişken, Olasılık Dağılım Tablosu,, Binom Dağılımı ve Normal Dağılım
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~stat211/
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5