Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları (MATH274) Ders Detayları

Ders Adı: Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları
Kod: MATH274
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 152 veya MATH 158
Amaç: Bu ders, Mühendislik ve Doğa Bilimleri bölümü öğrencileri için karmaşık analizde gerekli altyapıyı sağlamak için düzenlenmiştir. Bu derste ele alınan konuların Diferansiyel Denklemler, Ters Saçılma Problemi, Matris Kuramı, Operator Kuramı, Olasılık Kuramı, Eliptik Fonksiyonlar, Yaklaşımlar Kuramı, Ortagonal Polinomlar, Fourier Analizi, Filtreleme Kuramı ve Sistem Kuramı gibi pek çok alanda uygulamaları vardır.
İçerik: Karmaşık sayılar, Temel Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyonlar, İntegral, Diziler, Seriler, Karmaşık fonksiyonların Tekillikleri, Rezidüler, Eğrisel integraller ve Uygulamaları, Açı-Korur Dönüşümler ve Uygulamaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~math274/
Ders Dosyası:
AKTS: 6