Ayrık Matematik ve Uygulamaları (MATH211) Ders Detayları

Ders Adı: Ayrık Matematik ve Uygulamaları
Kod: MATH211
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH157 ve CMPE102
Amaç: Ayrık matematik bilgisayar bilimlerine, istatistiğe ve mühendislikteki uygulama alanlarından dolayı matematiğin yükselen ilgi alanlarından biridir. Bu dersin amacı, öğrencilere ayrık matematiksel problemleri modelleme, analiz etme ve çözme yeteneği vermektir. Bu ders ayrıca temel olarak algoritmaların hesaplamada önemini vurgulamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Algoritmalarının Karmaşıklıkları ve analizi, Ayrık olasılık teorisinin temelleri, Rekurans ve tekrarlamalı uygulamalar, Arama ve Sıralama Algoritmaları, Çizge Kuramı, Ağaç ve yollar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4